Ziel

Belangrijke vragen met betrekking tot dit onderdeel van je vitaal voelen richten zich op zingeving, er toe doen, integriteit. Hoe sta jij in het leven, wat wil je betekenen? Activiteiten in deze categorie richten zich op het vinden van je eigen drijfveren, contact maken met jezelf, tot rust komen en van daar uit bewustere keuzes kunnen maken in het leven.

© Copyright 2020 ASVZ | Privacy statement